அத்தியாயம்: 12, பாடம்: 32, ஹதீஸ் எண்: 1715

حدثنا ‏ ‏قتيبة بن سعيد ‏ ‏عن ‏ ‏مالك بن أنس ‏ ‏فيما قرئ عليه عن ‏ ‏نافع ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الله بن عمر ‏

‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة ‏ ‏والتعفف ‏ ‏عن المسألة ‏ ‏اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) சொற்பொழிவு மேடை மீதிருந்தபடி தர்மம் செய்வது பற்றியும் பிறரிடம் யாசிக்காமல் தன்மானத்துடன் வாழ்வது பற்றியும் உபதேசித்தார்கள். அப்போது “மேலிருக்கும் கை கீழிருக்கும் கையைவிடச் சிறந்ததாகும். மேல் கை என்பது கொடுக்கக்கூடியதும், கீழ் கை என்பது யாசிக்கக்கூடியதும் ஆகும்” என்று குறிப்பிட்டார்கள்.

அறிவிப்பாளர் : அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி)

Share this Hadith:

Leave a Comment