அத்தியாயம்: 21, பாடம்: 6, ஹதீஸ்: 2801

‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَوْنٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَنَسٍ ‏ ‏ح ‏ ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ الْمُثَنَّى ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُعَاذٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ عَوْنٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدٍ ‏ ‏قَالَ قَالَ ‏ ‏أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: ‏

نُهِينَا عَنْ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

கிராமவாசிக்காக நகரவாசி விற்றுக் கொடுக்கக் கூடாதென நாங்கள் தடை விதிக்கப்பெற்றோம்.

அறிவிப்பாளர் : அனஸ் (ரலி)

Share this Hadith: