அத்தியாயம்: 23, பாடம்: 3, ஹதீஸ் எண்: 3039

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ:‏ ‏

آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ يَسْتَفْتُونَكَ

இறுதியாக (நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு) அருளப்பெற்ற இறைவசனம், “(நபியே!) உம்மிடம் மார்க்கத் தீர்ப்புக் கேட்கின்றனர்” என்று தொடங்கும் (4:176ஆவது) வசனமாகும்.

அறிவிப்பாளர் : பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி)